Tájékoztató adókkal kapcsolatban

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépést követően – 2021.január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körü hatosagi ügyintézés az állami
adóhatóság (NAV) látja el.
A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV határozata szerint.
Ettől az időponttól kezdve önkormányzatunk gépjárműadó ügyben tájékoztatást sem tud ad ni. Ezért kérjük, hogy kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak!
A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség
esetében az Önkormányzat jár el.

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény
rendelkezéseinek hatálybalépést követően (2021 .január 1-jétöl) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenörzéssel való helyesbítést – és az adóelölegröl szóló  bevallási kötelezettséget kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeres tett elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az E-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra kerültek.