Szennyvízberuházás info vonal: 46 / 742 - 137


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a KEOP program keretében valósul meg.


Üdvözöljük a Sajóecseg és Sajókeresztúr szennyvízberuházás honlapján!

A projekt EU támogatásból, a KEOP-1.2.0. "Szennyvízelvezetés és
tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció" támogatási keretéből készül.


Projekt koncepció bemutatása

Sajókeresztúron és Sajóecsegen a vízellátási rendszer kiépítését nem követte a keletkező szennyvizek összegyűjtése, és elvezetése. A települések szomszédságában mindenhol kiépült a 90-es években a csatornázás részben miskolci, részben boldvai befogadó szennyvíztelepekkel. A két település nem rendelkezik környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból is elfogadható szennyvíz-elhelyezési lehetőséggel. A családi házas beépítésű lakóterületeken jellemzővé vált a szennyvízgyűjtés- és elszállítás, mely a csatornázatlan településrészekre ma is jellemző. A házi zárt szennyvíztárolókból vállalkozók szállítják el (részben) a szennyvizeket elsősorban a sajóbábonyi telepre. A két település a 90-es évek második felétől folyamatosan pályáznak a csatornázási beruházás forrásaira, sikertelenül. A szennyvízelvezető rendszer megvalósítása kizárólag a külső támogatás megítélésétől és mértékétől függ. A KEOP fejlesztés keretében építendő csatornahálózat 2685 lakos számára biztosít korszerű szennyvízelvezetést. A fejlesztés kiemelt célja az agglomeráció 9 településéhez viszonyított közműellátottsági aránytalanságok csökkentése, ezáltal vonzóbbá teszi a településeket, növeli azok lakosság megtartó erejét.


Szennyvíz és kezelése

Szennyvízkezelés

A felhasználás során az ivóvíz, az iparvíz szennyeződik. Ezért a felhasználás helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés történhet csővezetéken (csatornában), a felhasználási helytől távolabbra épült szennyvíztisztítóba, vagy a fogyasztási hely közelébe épült szikkasztóba illetve egyéb közműpótló létesítménybe. Az utóbbi csak egyedi ellátásban illetve átmeneti helyzet megoldására alkalmazható. A szennyvizet a szennyvíztisztítóban hatóságilag előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre). A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, melynek együttese biztosítja a szennyvizek elvezetését, tisztítását. Ez teszi lehetővé a felhasznált víz, a szennyvíziszap elhelyezését, újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodik.

Szennyvízgyűjtés

A szennyvízgyűjtés olyan csőhálózat működtetése, amelyben a szennyvíz a fogyasztói helyről, egy meghatározott helyre, a szennyvíztisztítóba jut. Magyarországon több módon: gravitációs rendszerben, nyomás alatti (más néven: vákuumos rendszerben) is történik a szennyvíz elvezetés. A csőhálózat anyagának megválasztása a szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a legfontosabb. A szennyvízhálózat anyagának megválasztása az ívóvízhálózat építésénél is fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul szerelt csőkötéseken a szennyvíz a környezetébe szivárog (exfiltrál). Ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).

Szennyvízszállítás

A szennyvíz szállításán a településtől távolabb lévő esetleg több település szennyvízét tisztító központi szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat közötti vezeték üzemeltetését, a szennyvíz továbbítását értjük. Ez a szennyvízgyűjtéstől eltérő feladatot jelent, mert a továbbítás vákuumos rendszerben, nyomás alatt történik.

Szennyvízátemelés

A kedvezőtlen adottságú, elsősorban nagy kiterjedésű településeken elkerülhetetlen feladat a szennyvízátemelés. A helyi automatikával szabályozott működés hibamentes üzemelést eredményez.

A szennyvíz tisztítás folyamata

A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik. A tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben csak a teljes automatizáltság segít. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai, biológiai és kémiai. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul. Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelőlt depóniában helyezhető el.

Lakossági szolgáltatás

A szolgáltatás másképp jelenik meg, mint a vízellátás esetében. A szennyvízelvezetést a fogyasztó csak a számla benyújtásakor érzékeli.A számlázási alap az elfogyasztott vízmennyiség, melynek beszedése azonos üzemeltető esetén a vízdíjjal együtt történik.
A vízellátás, a szennyvízgyüjtés és a szennyvíztisztítás feladatainak ellátása költségeset vonz. A magas szolgáltatási követelmények magas víz-, és csatornadíjjal járnak. Amíg a víz ára maximált, illetve hatósági árformába tartozik, addig a szennyvízdíj a szabad árformába tartozik. Az ármegállapítás jogköre az önkormányzatoké. Az árakat a szolgáltató közlése alapján a a helyi önkormányzatok rendelettel állapítják meg.

Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények: zárt csatornák, nyílt árkok szivárgók és az ezek működését biztosító műszaki rendszerek nem tartoznak a szennyvízberuházáshoz.
Régebben egyesített csatornarendszereket is használtak. Ezen rendszereknél a szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés ugyanazon a csatornahálózaton történik. Ezen rendszerek hosszútávú működtetése számos problémát vetett fel, ezért napjainkban elválasztott rendszerek épülnek.

az oldal tetejére