Zárt rendszerű vagy az EU szabványoknak megfelelő tisztítóm van. Rá kell majd kötnöm a megépülő csatornára?

A jogszabályok egyértelműen kimondják, HA MEGÉPÜL A CSATORNA, RÁ KELL MAJD KÖTNI. Az egyedi szennyvíz-tisztítás csak "végső megoldás"-ként jöhet szóba, azaz csak akkor, ha nincs csatorna-hálózat.

Mi az LTP?

A lakás-élőtakarékossági betétszámla (LTP) egy olyan megtakarítási forma, amelyet a magyar állampolgár ingatlanfejlesztési célból nyithat meg.
Olyan, mint egy folyószámla, annyi különbséggel, hogy az összegyűjtött pénzhez az állam (és az LTP) 33% támogatást ad.

Miért kössek LTP-t?

Kár kihagyni ezt a lehetőséget, mivel az LTP-s állami támogatás alanyi jogon jár mindenkinek.
Harmadával kevesebb a fizetnivaló és részletekben, havonta lehet fizetni.

Miért az OTP-LTP-t javasolja a Társulat?

A társulat szervezésekor mindenkinek egyforma a hozzájárulása, így a lakás-takarékpénztári számlájának is egyformának kell lennie.
Mivel az elmúlt években OTP-LTP szerződéseket kötöttek az érdekeltek, célszerű folytatni a jól bevállt gyakorlatot.

Fog-e változni-, nőni a fizetni való?

Mivel a lakosság nem vesz fel hitelt, - így kamatot sem fizet - a havi megtakarítás összegét mindenki most vállalja, és - amint azt a nyilatkozatokon is megnézheti - a teljes időszakra ugyanazt az összeget kell fizetni. Lehetősége van arra, hogy LTP-ben "összespórolja" a hozzájárulást, amelynek összege nem változik, erre írásos garanciát is kap a lakos.

Miért ennyi a szerződéses összeg?

A szerződéses összeg majdnem a duplája a megtakarításnak. Ez egy "jelzőszám", amelyet a szabályok szerint így kell a szerződésre írni.
Az alábbiakból tevődik össze:


Mivel a LTP-t eredetileg lakásvásárlási célra találták ki, (Németországban több mint 50 éve) a megtakarítással egyforma összegű hitelfelvételre is lehetőséget kap a lakos.
A Társulat azt vállalta, hogy a lakosnak nem kell hitelt felvennie, ezért csak a megtakarítási összegére van szükség a beruházáshoz.
Ennek kapcsán, !ha szeretné, nem kötelező jelleggel! a hozzájárulás megfizetése után ugyanakkora összegű kedvezményes hitelt vehet fel, (például a belső bekötésre).

Mikortól kell fizetni?

A hozzájárulások megfizetését a társulat megalakulása után lehet elkezdeni. Ha a társulat megalakult, írásban fog értesíteni mindenkit, hogy mikortól kezdődik meg a hozzájárulások befizetése. Mindenki egyszerre fogja megkezdeni a befizetést. Amíg ez az értesítés A TÁRSULATTÓLmeg nem érkezik, ne fizessen.

Hogyan kell majd fizetni?

Ha a társulat megalakult, írásban fog értesíteni mindenkit, hogy milyen formában (csekken, átutalással, pénztárban) lehet majd fizetni. Amíg ez az értesítés A TÁRSULATTÓL meg nem érkezik, ne fizessen.

Mikor indul a beruházás? Mikor lehet rácsatlakozni a csatornára?

Ahhoz, hogy a beruházáshoz szükséges többi pénz rendelkezésre álljon, előbb a társulatot kell megszervezni, mivel az egyéb állami pénzeket (amelyeket pályázaton nyerhet az Önkormányzat) csak akkor lehet majd lehívni, ha az önrész rendelkezésre áll. Ezt követően meg kell pályáztatni a kivitelezőt, át kell adni a munkaterületet, stb. stb. stb. . Ezt az időpontot mi nem tudjuk pontosan megmondani, most azért folyik a társulatszervezés, hogy minél hamarabb megindulhasson a kivitelezés is.

Ki fizeti az ingatlanon belüli munkák költségét?

Általában a tulajdonos. A csatornacsonkot a telekhatáron belül 1 méterre teszik be, a rákötés saját költségen történik. Attól azonban nem kell félni, hogy tetemes tervezési költséget kell fizetni, mint a gázbekötéseknél. "Egyszerűen" ki kell ásni a lakás és a belső tisztítóakna között a cső elhelyezéséhez szükséges árkot, és gondoskodni kell a megfelelő lejtésről.

Milyen papírokat írok alá?

Kötelező megfizetni a hozzájárulást?

Ha a csatornahálózat által érintett ingatlanok több mint kétharmada belép a társulatba, a szervezés befejeződik, a társulat megalakul. A hozzájárulás megfizetése - a többségi döntés alapján - mindenkire nézve kötelező, az alakuló közgyűlés döntése alapján 2008. december 31-ig van még lehetőség a kedvezményes belépésre.
Ez azt jelenti, hogy - ha a Társulat megalakult - Önnek is meg kell fizetnie a hozzájárulást, a kedvezményeket viszont csak a fenti határidőig veheti igénybe. A társulat megalakulásának, működésének feltételeit, jogszabály (160/1995 Korm. Rend.) szabályozza.

Jelzáloggal terhelik-e az ingatlant?

A lakosság a csatornaépítés kapcsán nem vesz fel hitelt. Elő-takarékossági szerződést kötnek. Egyszerűen fogalmazva a lakosok egymásnak tartoznak felelősséggel, a Társulaton keresztül arra, hogy mindenki összegyűjti, befizeti a rá eső összeget. Mivel nincs hitel, fedezet és jelzálog sem kell.

Több ingatlanom van, mit csináljak?

A hozzájárulást, - a nagy vízfogyasztók kivételével - háztartásonként kell megfizetni. Akinek két-három ingatlana van, kétszer-háromszor annyit fizet. Ha LTP-n keresztül szeretné megfizetni, a hozzájárulást, nem kell több szerződést kötni, hanem a szerződéses összeget kell megtöbbszörözni.

Már van LTP szerződésem, fel kell mondanom?

A társulati hozzájárulás megfizetésére mindenki egyforma összegű és futamidejű LTP számlát nyit, azért hogy a befizetések egyszerre kezdődjenek, és a hozzájárulások egyszerre érkezzenek meg a Társulathoz. Akinek van LTP szerződése (régi szerződés), az a következők közül választhat:
Ha meg szeretné tartani:

Ha nem szeretné megtartani:

Hol vezetik a csatornát az utcánkban?

Ehhez a műszaki szakemberek értenek, mi nem szeretnénk félretájékoztatni senkit sem. A csatornaépítést a felügyeleti szervek, az illetékes vízügyi hatóság engedélyével lehet elvégezni. Az Ő előírásaik, és a "védőtávolságok" (a földben lévő víz-, gáz-, elektromos vezetékektől kötelezően betartandó távolság) figyelembe vételével az általuk engedélyezett (az engedélyezés már megtörtént) tervek alapján zajlik majd a beruházás.

Hová teszik a csatornacsonkot?

Ehhez a műszaki szakemberek értenek, mi nem szeretnénk félretájékoztatni senkit sem. Általában úgy történik a csonk helyének kijelölése, hogy mindenkit felkeres az utcában dolgozó kivitelező, és egy vázlatos helyszínrajzon, a tulajdonossal egyeztetve kiválasztják a megfelelő helyet. A csonkot - igénylés nélkül - mindenkihez beteszik, rákötni viszont csak annak lehet, aki fizeti, vagy már megfizette a hozzájárulást.

Mi van, ha csődbe megy az LTP?

Erre sem volt még példa sehol Európában, de mivel az LTP megtakarítás "kisbetét"-nek minősül, azért az állam (az Országos Betétbiztosítási Alap) garantálja, hogy mindenki visszakapná a pénzét, ha ilyen történne.

Mi van, ha nem lesz semmi a beruházásból (nem épül csatorna)?

A társulat - a vonatkozó jogszabályok szerint - nem használhatja másra a lakosság pénzét, mint a csatornaépítésre. Ha nincs beruházás, a társulatot meg kell szüntetni. Ezért is jó LTP-t kötni, mert így a saját betétszámláján van a megtakarítása, ha a társulat megszünne, szabadon rendelkezhet felette.

Aki LTP-t köt, az csak részletekben fizethet?

NEM. Az LTP-s hozzájárulás is megfizethető akár egy összegben is a Társulatnak. A különbség: aki LTP-t köt, annak harmadával kevesebbet kell fizetni akár egy összegben, akár részletekben teszi. Aki nem akar bajlódni a részletekkel, de kevesebbet akar fizetni, az kössön LTP-t és fizessen egyszerre többet.

Üres telekre is meg kell fizetni a hozzájárulást?

Ha BEÉPÍTHETŐ, akkor IGEN. A beruházás kapcsán minden beépíthető ingatlan, csatornabekötést kap. Érdemes MOST, OLCSÓBBAN megfizetni a hozzájárulást, mint később (amikor építeni akarnak rá) jóval drágábban. Ezzel növekszik a telek értéke is.

Mi van, ha nem lesz semmi a beruházásból (nem épül csatorna)?

A társulat - a vonatkozó jogszabályok szerint - nem használhatja másra a lakosság pénzét, mint a csatornaépítésre. Ha nincs beruházás, a társulatot meg kell szüntetni. Ezért is jó LTP-t kötni, mert így a saját betétszámláján van a megtakarítása, ha a társulat megszünne, szabadon rendelkezhet felette.

Nyeles telkem van, meddig hozzák be a csatornacsonkot?

A bekötést a telekhatáron belül 1 méterre vezetik be egységesen. Csak erre ad az Unió pénzt. Mindenkép érdemes belépnie a társulatba, és ezt követően egyeztetni a műszaki osztállyal, illetve a társulattal, mert csak akkor van esély bármilyen megoldásra, ha látható, hogy támogatja a beruházást.

Magán-úton vezetik-e a csatornát?

A pályázati pénzből épített szennyvíz-hálózatot csak közterületen lehet vezetni.
Megoldás: Az (magán)utca lakói mindegyikétől hozzájárulást kell kérni, hogy felajánlják az utat az Önkormányzatnak, így már közterületté válik, és vezethetik rajta a gerincvezetéket.

A csatornaépítés kapcsán aszfaltos utat is kapunk?

Az Uniós támogatás csak az úthelyreállítást engedélyezi. Tehát, ha kavicsos volt az út azt úgy állítják helyre, ha aszfaltos volt azt vissza-aszfaltozzák.

Nálam biztos nem lehet behozni a csonkot, mert a telkem alacsonyabban van, mint a közút, ahol a gerincvezeték halad.

Ez műszaki kérdés, javasoljuk, hogy mielőbb egyeztessen az Önkormányzattal, és nézze meg a terveket, valószínű, hogy megvalósítható, azonban ne várjon heteket, mert kimarad a kedvezményekből.

Társasház hány csonkot kap, és hányan fizetik meg a hozzájárulást?

Noha a társasház csak egy csatornacsonkot kap (érdekes lenne 10 méter szélességben egymás mellé lefektetni 20 csövet) a hozzájárulást HÁZTARTÁSONKÉNT mindenkinek külön meg kell fizetnie. Ez azért van így, mert hiába egy csövön, de 10-szer annyi szennyvízzel terhelik a tisztítótelepet, ezért kell akkora terhelésre méretezni.

oldal tetejére