Széchenyi Terv Plusz pályázat

Széchenyi Terv Plusz pályázat

Kedvezményezett: Sajóecseg Község Önkormányzata

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Sajóecseg intézményeinél

Támogatás összege: 128,94 millió Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai kezdete: 2022.11.01.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-000002

A projekt bemutatása

A projekt során Sajóecseg Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27. Hrsz.: 136/1.), valamint az Orvosi rendelő és Közösségi ház (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 1. Hrsz.: 156.)  energetikai fejlesztése valósul meg. A beruházás alapvető célja egyrészt az épületek energetikai minőségének jelentős javítása, másrészt ezzel összefüggésben, ahol releváns biztosítva az akadálymentesítés törvényi előírásainak való megfeleltetést. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházásokc energiatakarékos működésük révén biztosítják az ingatlanok működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon az önkormányzat költségvetésének javára billenti a mérleget, hozzájárulhatnak azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi. A projekt megvalósulása indirekt módon hozzájárulhat az ország energiaimport-függőségének csökkentéséhez.

A projekt szükségességét az adja, hogy a Polgármesteri Hivatal rossz, az Orvosi rendelő és a Közösségi ház gyenge energetikai állapotú, így felújításuk indokolt. A fejlesztés keretében az épületek fűtött tereit határoló külső szerkezetek energia hatékonysági felújítása, az épületek fűtésének korszerűsítése, az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, valamint az Orvosi rendelő, Közösségi ház esetében az energiafelhasználás csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítése valósul meg.

A fejlesztés révén – mely magában foglalja az energetikai korszerűsítésen kívül az akadálymentesítést is – a település lakossága az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű és valamennyi fogyatékosságra kiterjedően akadálymentesített épületekben veheti igénybe. A projekt megvalósításával fejlődik a település arculata, a projekt hozzájárul a településen élők életminőségének javulásához.

A projekt célkitűzései

 • korszerű, a jelen és a jövő elvárásainak és követelményeinek megfelelő rendszerek beépítése;
 • hőtechnikai követelményeknek való megfelelés;
 • legalább ’DD’ energetikai besorolás;
 • energiatakarékosság és energiahatékonyság megvalósítása;
 • az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások színvonalának fejlesztése;
 • lehető legalacsonyabb működési költségek biztosítása, energiaköltség megtakarítás;
 • környezeti ártalmak, ÜHG kibocsátás csökkentése;
 • elérhető legnagyobb komfort, egészségesebb, jó minőségű környezet biztosítása;
 • versenyképesség fokozása a fenntarthatóság figyelembevételével.

A fejlesztés következtében jelen projekt 43,19 CO2/t csökkenéssel járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

A projekt célkitűzései

 • korszerű, a jelen és a jövő elvárásainak és követelményeinek megfelelő rendszerek beépítése;
 • hőtechnikai követelményeknek való megfelelés;
 • legalább ’DD’ energetikai besorolás;
 • energiatakarékosság és energiahatékonyság megvalósítása;
 • az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások színvonalának fejlesztése;
 • lehető legalacsonyabb működési költségek biztosítása, energiaköltség megtakarítás;
 • környezeti ártalmak, ÜHG kibocsátás csökkentése;
 • elérhető legnagyobb komfort, egészségesebb, jó minőségű környezet biztosítása;
 • versenyképesség fokozása a fenntarthatóság figyelembevételével.

A fejlesztés következtében jelen projekt 43,19 CO2/t csökkenéssel járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

MFP

MFP

 Magyar Falu Program!

Több a községen létrehozott, vagy felújított területek pályázat útján kerülteek megvalósításra.Részeletesn a pályázatokról a „Pályázatok” almenüben található.

Link: https://magyarfalupalyazat.hu/

 

Lakossági Fórum

Hírdetmény

Sajóecseg Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 • a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút megvalósítását, a Sajóecseg területét érintő szakasz megvalósíthatóságához szükséges Településrendezési Eszköz módosítását a 40/2022.(VI.23.) határozatával támogatta.
 • A Képviselő-testület a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően – a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a településrendezési eszköz elkészült dokumentációját tájékoztatásként a község honlapján és  hirdetőtábláján bemutatatjuk, valamint a

 Közösségi Ház
Sajóecseg
Thököly u. 5.
 2022. augusztus 18.–án 16:00 órakor
LAKOSSÁGI FÓRUM -ot

tartunk, melyre a lakosság, az egyházak, a civil szervezetek képviselőit tisztelettel meghívom.

A módosítással kapcsolatos észrevételeket a lakossági fórumon személyesen, vagy a fórum időpontjától számított 5 napig írásban Inkovics László polgármester nevére címezve tehetik meg. (Sajóecseg Község Önkormányzat E-mail: sajoecseg@sajoktv.hu; polgarmester.sajoecseg@gmail.com

Választás 2022

Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Országgyűlési választás és országos népszavazás 2022. április 3.

fontosabb  tudnivalóiról, határnapjairól

Helyi Választási Iroda címe: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. szám

Helyi Választási Iroda Vezetője: Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna

Helyi Választási Iroda telefonszáma: 06 46/527 – 280

Helyi Választási Iroda e-mil címe: info@sajokeresztur.hu, jegyzo@sajokeresztur.hu

A szavazóköri névjegyzék 2022. január 12. napjától 2022. április 1. napja (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban. (3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. szám )  hivatali munkaidőben Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 46 / 503-280 tefonszámon tehetők fel.

a./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Választási Iroda vezetőjétől 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány személyesen is igényelhető a Választási Irodán.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

b./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmének 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig vonhatja vissza.

Az átjelentkezés személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető személyesen a Választási Irodán is.

c./      A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és az, hogy az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2022. március 18-án (péntek) 16.00 óráig teheti meg.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A választópolgár személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.

d./     Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani. A meghatalmazás akkor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni. A mozgóurna iránti kérelmet személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához benyújtani. Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig be kell érkeznie.

e./     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig.

f/     A látássérült választópolgár, 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kérheti előzetesen formanyomtatványon Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét a szavazás segítése céljából.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell személyes, ajánlott levél vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, elektronikus azonosítással elektronikus úton történő benyújtás esetén a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri.

Az adatokat a személyi okmányokban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. Nem pontos adatközlés esetén a kérelmet el kell utasítanunk.

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurna iránti kérelmet személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához benyújtani. Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig be kell érkeznie.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

                        – lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
                        – lakcímigazolvány ÉS
                        – személyazonosító igazolvány vagy
                        – útlevél vagy
                        – 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott (01) választókerületi országgyűlési egyéni képviselő jelöltek szerepelnek. Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az országos népszavazás négy kérdésére külön szavazólapon lehet szavazni.

A szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két  szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár, nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

ÉRVÉNYESEN szavazni az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, a jelölt neve, illetve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

ÉRVÉNYESEN szavazni az országos népszavazáson csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdésre lehet, az igen vagy a nem válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A Választási Iroda  a választás napjáig minden pénteken 16.00 óráig ügyeletet tart!

Sajókeresztúr, 2022. március 4.

Tisztelettel: Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk  HVI Vezető