Kedvezményezett: Sajóecseg Község Önkormányzata

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés Sajóecseg intézményeinél

Támogatás összege: 128,94 millió Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai kezdete: 2022.11.01.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-000002

A projekt bemutatása

A projekt során Sajóecseg Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27. Hrsz.: 136/1.), valamint az Orvosi rendelő és Közösségi ház (3793 Sajóecseg, Széchenyi út 1. Hrsz.: 156.)  energetikai fejlesztése valósul meg. A beruházás alapvető célja egyrészt az épületek energetikai minőségének jelentős javítása, másrészt ezzel összefüggésben, ahol releváns biztosítva az akadálymentesítés törvényi előírásainak való megfeleltetést. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházásokc energiatakarékos működésük révén biztosítják az ingatlanok működési költségeinek csökkenését. Ez hosszú távon az önkormányzat költségvetésének javára billenti a mérleget, hozzájárulhatnak azon stratégiai cél megvalósulásához, mely a fenntartható fejlődést eredményezi. A projekt megvalósulása indirekt módon hozzájárulhat az ország energiaimport-függőségének csökkentéséhez.

A projekt szükségességét az adja, hogy a Polgármesteri Hivatal rossz, az Orvosi rendelő és a Közösségi ház gyenge energetikai állapotú, így felújításuk indokolt. A fejlesztés keretében az épületek fűtött tereit határoló külső szerkezetek energia hatékonysági felújítása, az épületek fűtésének korszerűsítése, az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, valamint az Orvosi rendelő, Közösségi ház esetében az energiafelhasználás csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítése valósul meg.

A fejlesztés révén – mely magában foglalja az energetikai korszerűsítésen kívül az akadálymentesítést is – a település lakossága az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű és valamennyi fogyatékosságra kiterjedően akadálymentesített épületekben veheti igénybe. A projekt megvalósításával fejlődik a település arculata, a projekt hozzájárul a településen élők életminőségének javulásához.

A projekt célkitűzései

 • korszerű, a jelen és a jövő elvárásainak és követelményeinek megfelelő rendszerek beépítése;
 • hőtechnikai követelményeknek való megfelelés;
 • legalább ’DD’ energetikai besorolás;
 • energiatakarékosság és energiahatékonyság megvalósítása;
 • az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások színvonalának fejlesztése;
 • lehető legalacsonyabb működési költségek biztosítása, energiaköltség megtakarítás;
 • környezeti ártalmak, ÜHG kibocsátás csökkentése;
 • elérhető legnagyobb komfort, egészségesebb, jó minőségű környezet biztosítása;
 • versenyképesség fokozása a fenntarthatóság figyelembevételével.

A fejlesztés következtében jelen projekt 43,19 CO2/t csökkenéssel járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.

A projekt célkitűzései

 • korszerű, a jelen és a jövő elvárásainak és követelményeinek megfelelő rendszerek beépítése;
 • hőtechnikai követelményeknek való megfelelés;
 • legalább ’DD’ energetikai besorolás;
 • energiatakarékosság és energiahatékonyság megvalósítása;
 • az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások színvonalának fejlesztése;
 • lehető legalacsonyabb működési költségek biztosítása, energiaköltség megtakarítás;
 • környezeti ártalmak, ÜHG kibocsátás csökkentése;
 • elérhető legnagyobb komfort, egészségesebb, jó minőségű környezet biztosítása;
 • versenyképesség fokozása a fenntarthatóság figyelembevételével.

A fejlesztés következtében jelen projekt 43,19 CO2/t csökkenéssel járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül valósul meg.