Lakossági Fórum

Hírdetmény

Sajóecseg Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

  • a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút megvalósítását, a Sajóecseg területét érintő szakasz megvalósíthatóságához szükséges Településrendezési Eszköz módosítását a 40/2022.(VI.23.) határozatával támogatta.
  • A Képviselő-testület a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében az önkormányzat partnerségi rendelete szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően – a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a településrendezési eszköz elkészült dokumentációját tájékoztatásként a község honlapján és  hirdetőtábláján bemutatatjuk, valamint a

 Közösségi Ház
Sajóecseg
Thököly u. 5.
 2022. augusztus 18.–án 16:00 órakor
LAKOSSÁGI FÓRUM -ot

tartunk, melyre a lakosság, az egyházak, a civil szervezetek képviselőit tisztelettel meghívom.

A módosítással kapcsolatos észrevételeket a lakossági fórumon személyesen, vagy a fórum időpontjától számított 5 napig írásban Inkovics László polgármester nevére címezve tehetik meg. (Sajóecseg Község Önkormányzat E-mail: sajoecseg@sajoktv.hu; polgarmester.sajoecseg@gmail.com

Választás 2022

Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Országgyűlési választás és országos népszavazás 2022. április 3.

fontosabb  tudnivalóiról, határnapjairól

Helyi Választási Iroda címe: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. szám

Helyi Választási Iroda Vezetője: Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna

Helyi Választási Iroda telefonszáma: 06 46/527 – 280

Helyi Választási Iroda e-mil címe: info@sajokeresztur.hu, jegyzo@sajokeresztur.hu

A szavazóköri névjegyzék 2022. január 12. napjától 2022. április 1. napja (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg Sajókeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban. (3791 Sajókeresztúr, Rákóczi út 40. szám )  hivatali munkaidőben Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 46 / 503-280 tefonszámon tehetők fel.

a./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Választási Iroda vezetőjétől 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány személyesen is igényelhető a Választási Irodán.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

b./     Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmének 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a Választási Irodához. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja. Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig vonhatja vissza.

Az átjelentkezés személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető személyesen a Választási Irodán is.

c./      A választópolgár kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltűntetésre nemzetiségének megnevezése és az, hogy az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. Amennyiben a választópolgár az országgyűlési képviselők választásán is nemzetiségi választópolgárként kíván részt venni, nem a pártlistára, hanem a nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat és erre vonatkozó nyilatkozatát 2022. március 18-án (péntek) 16.00 óráig teheti meg.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben. A választópolgár személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig kérheti nemzetiségi hovatartozása törlését és módosíthatja az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát.

d./     Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani. A meghatalmazás akkor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk lakcímét az okiraton fel kell tűntetni. A mozgóurna iránti kérelmet személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához benyújtani. Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig be kell érkeznie.

e./     A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig.

f/     A látássérült választópolgár, 2022. március 25-én (péntek) 16.00 óráig kérheti előzetesen formanyomtatványon Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét a szavazás segítése céljából.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell személyes, ajánlott levél vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, elektronikus azonosítással elektronikus úton történő benyújtás esetén a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri.

Az adatokat a személyi okmányokban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. Nem pontos adatközlés esetén a kérelmet el kell utasítanunk.

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. A mozgóurna iránti kérelmet személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén (péntek) 16.00 óráig, levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án (szerda) 16.00 óráig lehet a Választási Irodához benyújtani. Ezt követően a kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a Választási Irodához, meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. A kérelemnek a szavazás napján 2022. április 3. (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig be kell érkeznie.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

                        – lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
                        – lakcímigazolvány ÉS
                        – személyazonosító igazolvány vagy
                        – útlevél vagy
                        – 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a másikon az adott (01) választókerületi országgyűlési egyéni képviselő jelöltek szerepelnek. Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Az országos népszavazás négy kérdésére külön szavazólapon lehet szavazni.

A szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két  szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár, nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

ÉRVÉNYESEN szavazni az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listára lehet, a lista, a jelölt neve, illetve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

ÉRVÉNYESEN szavazni az országos népszavazáson csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdésre lehet, az igen vagy a nem válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A Választási Iroda  a választás napjáig minden pénteken 16.00 óráig ügyeletet tart!

Sajókeresztúr, 2022. március 4.

Tisztelettel: Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk  HVI Vezető

Deák Ferenc út átadás 2022.03.01

Deák Ferenc út átadás 2022.03.01

Egy

új

fejezet

Sajóecseg

életében

Sajóecseg: Deák Ferenc út átadása. Eredeti cikk: Egy új fejezet Sajóecseg életében – Hírözön (hirozon.hu)

Az elmúlt egy év során több borsodi kistelepülésen is jártunk, utána nézni, milyen is ott az élet. Ma Sajóecsegre látogattunk el, ahol a település lakói egy út avatására készültek.
Hideg, szeles idő volt délelőtt, ennek ellenére érkeztek az ünnepségre a lakosok. Egy idős néni jött oda hozzánk, hátha lesz egy kis szélárnyékos hely az autó mellett. Vele elegyedtünk beszélgetésbe Sajóecsegről.

-Milyen település Sajóecseg? Jó itt lakni?
A néni elmondta, hogy ő itt él, mióta eszét tudja, szeret itt lakni. Meg az is jó, hogy ez egy nyugodt település, nincsenek alja népség. Most jól megy a településnek, sosincs üres ház. Ha valamelyik megürül, már el is kel.
-Miskolcról jönnek az emberek, firtattuk a kérdést?
Jönnek ide sok felől, nem csak Miskolcról. Ez jó is meg rossz is. Jó, mert él a falu, de rossz is, mert már nincs olyan összetartás, mint régen. Talán, majd ha az újonnan beköltözők is sajóecseginek érzik magukat, ez is helyrebillen.
 Elmondtuk, hogy néhány éve jártunk itt, nagyon szép a Sajó partja. Most is ott kezdtük a látogatást, de már nem lehet kimenni a folyó partjára.
Igen, mondta. Néhány éve elkészült a támfal, hogy ne tudjon bejönni az áradó Sajó a faluba.Ez jó, mert így a talajvizet is messzebb tartja.

Ennek kapcsán a falu fejlődésről beszélgettünk, elmondta, hogy megújult a közösségi ház, új bölcsőde van a településen, új boltot kaptak, most az út készült el. Mindig előbbre lépünk egy kicsit.

Közben elkezdődött az út átadó ünnepsége. Inklovics László polgármester köszöntőjében elmondta, hogy egy újabb fontos mérföldkő valósul meg a település életében. Erre az útra hatalmas szüksége van az itt lakóknak, s a kivitelező magas színvonalú munkájának köszönhetősen sokáig és biztonságban szolgálhatja a sajóecsegieket.

Képen: Balról jobbra: Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, Inklovics László polgármester

 

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy számára mindig örömteli, amikor választókörzete valamelyik településén új létesítmény kerül átadásra. Az ő szerepe az, hogy segítse a települések céljainak megvalósítást, s ő ezen dolgozik. Jó látni, hogy a magyar vidék élni, fejlődni akar.
Szólt arról is, hogy a mai nap a sajóecsegiek számára ünnep, sajnos azonban a háború árnyéka velünk van.

Képen: Demeter Zoltán országgyűlési képviselő

Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke a megyei útfejlesztés eredményeiről szólt. Mint elmondta, az út értékét, fontosságát nem elsősorban a ráfordított összeg fejezi ki, hanem az, hogy milyen értékes egy adott közösség életében. S a ma avatásra kerülő út a helyi lakosság számára fontos érték.

Az avató ünnepség formabontó módon ért véget. A sajóecsegiek pillanatok alatt körbe vették Demeter Zoltánt és a megyei közgyűlés elnökét. Ebben a pár percben minden jelen volt, humor, kedvesség, orosz-ukrán háború, a száraz és hűvös tavaszkezdet, áprilisi választás….

Oldweb

Oldweb

FIGYELEM!

Több megkeresés is érkezett, hogy a régi oldalon találhatóak olyan információk, elsősorban dokumentumok, melyek a mindennapi életünk során fontosan, és szükségesek lehetnek.

Az itt magtalálható információk mától újra elérhetővé váltsk a menüből.

Ez a pont a továbbiakban is megmarad, akkor is, ha a régi oldalról minden információ az új oldalon is megtalálhatóvá válik.