A projekt:

Sajóecseg község árvízvédelmi fejlesztésének megvalósulása. Raktár épület építése a mobilgát és eszközrendszerének tárolására.Gát építése, Sajóecseg községet érintő Sajó folyó mentén. A megvalósítási Munkák bruttó összköltsége 1.311.103.871 Ft, azaz egymilliárd-háromszáztizenegymillió-háromszázezer-nyolcszázhetvenegy forint.