Összefoglaló:

A Környezet és Energia Operatív program „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések” kétfordulós pályázati konstrukció keretében (kódszám: KEOP-2009-2.1.2) nyílt lehetőség a vizek kártételei elleni védelem, a károk megelőzése és elhárítása érdekében szükséges fejlesztési feladatok megvalósításának támogatására. Az árvíz-veszély elhárításának szükségessége a településen az 1974. évi árvíz után kapott nagyobb hangsúlyt, a helyi önkormányzat azóta szorgalmazza a gát megépítését. Ennek szükségszerűségét a 2010. évi árvizek sajnos igazolták, amikor is a települést újabb súlyos árvizek érintették: április, május és június hónapokban. Mindhárom árvíz komoly védekezést igényelt, legsúlyosabb a júniusi volt.
A 2010-es árvíz lefolyása lassúbb volt, mint az 1974-es, viszont a legmagasabb vízszint Sajószentpéternél 406 cm volt, ami 16 cm-rel meghaladta az 1974. évit.
Sajóecseg község Önkormányzatának Képviselő - testülete, mint a Bábony patak torkolatánál, a Sajó-folyó mentén fekvő település, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelve, az árvizekre és a keletkezett károk nagyságrendjére tekintettel döntött a tervezett fejlesztés megvalósítása és a pályázat benyújtása mellett. A II. fordulós pályázat pozitív támogatói döntésben részesült, melynek megvalósításával a település árvíz elleni védelme véglegesen megoldódik.