Alapmegjelenítés


Aktuális környezeti hírek - 2009. október 9.

Ki mit tehet a hulladékcsökkentésért?

Mit tehetnek az Önkormányzatok a hulladékmennyiség csökkentéséért

Az önkormányzatok feladata, hogy a település és környezete tiszta és rendezett legyen. Ezért nagy feladat számukra a köztisztasági szolgáltatások megszervezése, az eredmény és költségek szempontjából is hatékony hulladékgyűjtés és közterület-fenntartás. Jelen pillanatban a legtöbb önkormányzat gyors és egyszerű megoldással kiszervezi e feladatokat, a megbízott cégek pedig eltüntetik szem elől a szemetet. De valóban ez a jó megoldás? Megtakarítunk-e a réven és nem veszítünk-e többet a vámon? A köztisztasági szolgáltatásokért egyre többet kell fizetni, az élőmunka és a lerakás is egyre drágább, fogy a mozgástér. Az önkormányzatok érdeke, hogy minél kevesebb hulladék maradjon a településen és minél kevesebb hulladék hagyja el legálisan, vagy pláne illegálisan a város határait. A példamutató és kreatív önkormányzat ezért indít Nulla Hulladék programokat. Sok helyen már próbálkoznak szelektív hulladékgyűjtéssel, de ez csak az első lépés. A helyi társadalom bevonása, mozgósítása, kreatív és gazdaságilag is fenntartható hulladékcsökkentő megoldások bevezetése és felhasználóbarát működtetése: ez lehet az igazi kihívás! Teljes élet - Nulla hulladék!

Mit tehet a lakosság a hulladélkmennyiség csökkentéséért?

Mit tehet az egyén, amikor a világban oly hatalmas folyamatok zajlanak?! Akárhogy is, az emberek - egyének, családok, közösségek, szomszédságok, települések - tehetnek legtöbbet a környezet védelméért, egyszerű eszközökkel, némi kreativitással, tudatossággal, személyes példamutatással, átgondolt és jó döntésekkel rengeteget tehetnek a hulladékmennyiség csökkentéséért és a környezet védelméért. Ne feledjük, környezet nem valami külső, távoli érték, magunk is részei vagyunk a környezetnek. De miért pont én kezdjem a változást? Nos, egyrészt ez a helyes értékválasztás, ami nem lemondásokkal, hanem egy másfajta - jobb - életminőség megteremtésével jár. Ráadásul elemi, pénzben is kifejezhető érdekünk takarékosság, tudatosság, a környezet és ezáltal saját életünk minőségének hosszú távú megőrzése és fejlesztése. A Nulla Hulladék szemléletre is igaz Margarat Mead mondása: "Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot. Tulajdonképpen ez az egyetlen mód rá." Teljes élet - Nulla hulladék!

Mit tehetnek a Oktatási Intézmények a hulladékmennyiség csökkentéséért

A környezeti nevelés, az iskolán belüli és iskolán kívüli szemléletformálás, a gyermekek oktatása, nevelése alapvető fontosságú minden zöld - és nem csak zöld - ügyben. A lexikális tudás, a tárgyi ismeretek átadása, hozzáférhetővé tétele mellett legalább annyira fontos az elemző képességre, az ok-okozati összefüggések felismerésére való oktatás-nevelés. A mai média-zajban és felgyorsult világban az oktatás a kulcsa annak, hogy megfelelő rálátással és értékítélettel válasszunk életformát. Ne feledjük, nem csak a gyermekek, a jövő generációk személetét kell formálnunk, hanem a sajátunkét is. Fontos, hogy mit tanul a gyermek, de még fontosabb, hogy miben nő fel, hogyan szocializálódik, mit lát és tapasztal a családban, a közösségben. Hiába oktatjuk a fenntartható és környezettudatos életformát, ha otthon rendre ezzel merőben ellentétes életfelfogással találkozik. A jó pap holtig tanul, tanuljunk hát együtt! Teljes élet - Nulla hulladék!

Mit tehetnek a cégek a hulladékmennyiség csökkentéséért

A hulladék önmagában is probléma, de még inkább a fenntarthatatlan termelési és fogyasztási mintázatok, trendek és folyamatok mutatója. A termelés, a szolgáltatások nyilvánvalóan szükségszerűek, de nem mindegy ugyanakkor, hogy mit és hogyan, milyen és mennyi erőforrás felhasználásával, mekkora hulladéktermelés és károsanyag-kibocsátás mellett termelünk. A XXI. században már végképp nem igaz, hogy a vállalatok egyetlen célja szükségképpen a profit maximalizálása, az anyagi és emberi erőforrások kizsákmányolása. Ha egy cég számára a társadalmi kapcsolatok nem csupán célpiacot és munkaerőt jelentenek, ha a profit nem cél, csak egy szükséges eszköz, akkor beszélhetünk valóban felelős vállalatról. A globális világban a hosszú távú társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság a lehet az egyetlen cél és mód, amivel az összeomlás elkerülhető. Életciklus-szemléletű gondolkodásra és tervezésre, tisztább termelésre, a legjobb elérhető technológiák alkalmazására van szükség: ezt a vállalkozások elemi érdeke is. Amikor a megtermelt áru kereskedelmi forgalomba kerül, a felelősség eléri a kereskedőt és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtóit is, végül a vásárlókat is. Ezért a kibővített termelői felelősség elveinek önkéntes beépítésére van szükség. Az igazi kihívás az "externáliák internalizálása", vagyis a termékekkel közvetlenül már nem összefüggő, járulékos pozitív és negatív gazdasági, társadalmi és környezeti hatások beépítése a gazdálkodásba. Teljes élet - Nulla hulladék!

Forrás: HuMuSz.hu

az oldal tetejére


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a KEOP program keretében valósul meg.


Magyarország megújul Sajóecseg település honlapja Sajókeresztúr település honlapja Energiaközpont